Tak for de 38 år. Jeg går på pension 1. April 2020.

OBS OBS  Corona virus, COVID 19, frygter du dig smittet?
Så pålæg dig selv frivillig hjemmeisolation indtil du får ringet til mig eller lægevagten. Ikke ringe 112 eller dukke uanmeldt op i klinik, lægevagt eller skadestue med risiko for at smitte andre. - Grundlaget for din frygt får vi drøftet og risikoen vurderes.
       
Telefontid:  Alle hverdage kl. 8-9 på telefon: 7552 7100.
Korte samtaler - akut opstået sygdom - akut forværring af kendt sygdom - aftale om konsultation / sygebesøg samme dag - resultat af undersøgelser.

Konsultation kun efter aftale:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 10-12 og 13-15. Onsdag 13-16 og 17-18.
Varighed max. 15 min.

Læs mere om konsultation, E-konsultation og E-booking.
 
 
   Læge Erik Rasmussen
08 - 16  75527100    16 - 08  70110707
Tidsbestilling på telefon: 7552 7100 på hverdage kl. 10-14, onsdag dog kl. 12-15.

Sekretariatet åbner kl. 9:00.
Lægesekretær Ann-Marie tager imod når du ringer/kommer. Efter aftale måler hun blodtryk, blodsukker og lungefunktion.  Skaffer tolk, hvis du ikke taler dansk.
Genbestilling af din faste medicin foregår hos sekretæren.

Læs mere om Sekretariatet.


 
 
 Sekr. Dorthe Thomasen

 

 

 

 

 

 

Fravær: fra 1.April

Se afløsende læger
under FRAVÆR
Det nye kommunikations system hedder "Besøg lægen".
Du kan kontakte mig via Besøg lægen 24/7. E-konsultation egner sig til korte spørgsmål og korte svar, hvor du kan vente med at få svar til en af de følgende dage. Du får notits på E-mail, når jeg har lagt svar på "Besøg lægen".

Du skal kontakte mig for at få åbnet op for E-booking og E-receptfornyelse.  

 

 

 

 

 

 

 Praktiserende Læge - Erik Rasmussen - Bredgade 12 D - 6000 Kolding - 7552 710