Børn


Forebyggende børneundersøgelser foregår onsdag eftermiddag.
Husk undersøgelsesbog (udleveret af sundhedsplejersken) og vaccinationshæfte (udleveres ved første vaccination ( 3 mdr.). Der er faste undersøgelser / vaccinationer, når barnet er:

1 uge gl., fødte du ambulant på sygehuset kan du få dit barn undersøgt 1 uge efter fødslen (se 5 uger). Ingen vaccination.

5 uger gl., hvor alt tøjet skal af, og der kan blive behov for bleskift. Ingen vaccination.

3 mdr. gl., foretages første vaccination, Di-Te-Ki-Pol-Hib 1, PCV7 1, ialt 2 stik. Barnet bliver ikke undersøgt ved den lejlighed, så du kan benytte en konsultationstid, der ikke er forbeholdt forebyggende børneundersøgelser.

5 mdr. gl., børneundersøgelse og vaccination, Di-Te-Ki-Pol-HiB 2, PCV7 2, ialt 2 stik.

12 mdr. gl., børneundersøgelse og vaccination, Di-Te-Ki-Pol-HiB 3, PCV7 3, ialt 2 stik.

15 mdr. gl., foretages alene vaccination mod MFR 1, 1 stik. Barnet bliver ikke undersøgt ved denne lejlighed, så du kan benytte en konsultationstid, der ikke er forbeholdt forebyggende børneundersøgelser.

2 år gl., børneundersøgelse, afklædt til undertøj. Ingen vaccination.

3 år gl., børneundersøgelse, afklædt til undertøj. Ingen vaccination.

4 år gl., børneundersøgelse, afklædt til undertøj. MFR 2, 1 stik (flyttet fra 12 år pr. 1/4 2008). Undersøgelse af syn og hørelse.

5 år gl., sidste børneundersøgelse, afklædt til undertøj. Di-Te-Ki-Pol 4. 1 stik. Forbered dit barn på stik.

12 år gl., MFR 2. ( fra 1/4 2008 er vaccinationen flyttet til 4 års undersøgelsen)

HPV-Vaccination til 12-årige piger starter 1/1 2009 3 stik (0, 2 og 6 mdr.) HUSK Vaccinationshæfte

Bagud: Er dit barn bagud med en vaccination, så skynd dig at få truffet aftale om en opfølgning af vaccinations programmet.

Vaccinationerne: (Husk at medbringe vaccinationshæftet - udleveret ved 3 mdr.s vaccinationen). Er du usikker på og betænkelig ved at lade dit barn vaccinere. Så tænk på at ferie uden for Europa med et uvaccineret barn medfører alvorlig risiko for smitte. For ikke at tale om din uvaccinerede halvvoksne teenager - til den tid - , der som backpacker tager jorden rundt og foruden alle oplevelserne også udsættes massivt for alle de børnesygdomme vi har vaccineret os fra de sidste 75 år.

Di-Te-Ki-Pol-HiB: (fra 1/7 2002) Difteri (alvorlig halsbetændelse), Tetanus (stivkrampe fra jordforurenede sår), Kighoste (alvorlig hostelidelse), Polio (børnelammelse). HiB: Hæmophilus influenzae type B (alvorlig meningitis hos spæd- og småbørn). Stik.
PCV7: Pneumokokvaccination (meningitis, lungebetændelse, mellemørebetændelse). (opstartes 1/10 2007). Ialt 3 vaccinationer i hhv. 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. alder. Er dit barn pr. 1/10 2007 i alderen > 3 mdr <11 mdr. eller >12 mdr.< 24 mdr. er der specielle vaccinationsplaner. Spørg mig på Web Lægen eller spørg sekretæren.

MFR: Mæslinger, fåresyge, røde hunde. Stik.
Poliosukker: Efter 1/7 2003 vaccineres 4 årige ikke længere med poliosukker. I stedet bliver 5 års vaccinationen udvidet med polio. Di-Te bliver til Di-Te-Ki-Pol 1/7 2004.

Di-Te-Ki-Pol: Difteri, Tetanus, Kighoste og Polio. Efter denne vaccination er man livsvarig dækket mod difteri og polio samt i 20 år mod stivkrampe. Stik.

Ved stikvaccinationerne kan der på stikstederne komme hævelse, varme, rødme og ømhed. Evt. feber op til 38,5 i et døgn.

HPV Human Papiloma Virus. Kan give celleforandringer i limoderhals. Kan give veneriske vorter, condylomer.


 
 
NYT pr. 1/4 2008.

MFR 2 flytter fra 12 års alderen til 4 års undersøgelsen.

MERE NYT pr. 1/10 2008
HPV-Vaccination, se under 12 år

E - komm
Dit barn skal oprettes før brug af E - komm.

Er du usikker på og betænkelig ved at lade dit barn vaccinere.
Så tænk på at ferie uden for Europa med et uvaccineret barn medfører alvorlig risiko for smitte. For ikke at tale om din uvaccinerede halvvoksne teenager - til den tid - , der som backpacker tager jorden rundt og foruden alle oplevelserne også udsættes massivt for alle de børnesygdomme vi har vaccineret os fra de sidste 75 år.


 

 

 

 Praktiserende Læge - Erik Rasmussen - Bredgade 12 D - 6000 Kolding - 7552 7100