Attester


Du kan ikke E-booke tid til attest, da du ikke ved hvor lang tid det tager.

Sygemelding:
(uarbejdsdygtighedserklæring) er udgået pr. 15. oktober 2009. I stedet anvendes Mulighedserklæring som primært efter længere tids sygdom udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager i forening. Mulighedserklæringen fremsendes herefter til lægen til påtegning.

Kørekortattest:
Vær i god tid. Bestil tid straks du begynder hos kørelæreren. Du skal medbringe nyere pasfoto. Bagsiden skal forsynes med personnummer samt stemples og underskrives af mig a.h.t. identifikation. Attesten koster incl. moms 500 kr. Er du diabetiker skal du have en supplerende attest der koster yderligere 250 kr. incl. moms. Betales kontant. Kreditkort kan ikke anvendes. Kom 5 min. før aftalt tid - du skal før undersøgelsen udfylde attestens forside med egne data og foretage afkrydsning af nogle spørgsmål om helbred. - Den udleverede kørekortattest skal du aflevere til din kørelærer. - Ved kørekortfornyelse afleveres kørekortattesten hos Borgerservice. Er du senior bør du i god tid før kørekortfornyelsen overveje optiker-/øjenlæge besøg, hvis dine brilleglas er flere år gamle. Kniber det med hørelsen bør du forbi ørelægen til høreprøve - og der er lang ventetid. - Tør dine børn ikke lade børnebørnene køre med dig længere, bør du overveje at lade andre styre bilen!

Dagpengeattest:
Fremsendes til dig af dagpengeafd. på Socialforvaltningen når sygedagpenge skal betales derfra. Attesten fremsender du til mig. Attestudfyldelsen er beregnet som skrivebordsarbejde for mig på baggrund af vore tidligere kontakter / lægebreve fra sygehuset ell. lægevagten.

Helbredsattest til forsikringsselskab:
tager knap 1 time. De første 10 min. til avislæsning. Dernæst blodtryksmåling og urinundersøgelse hos sekretæren. Endelig hos mig til gennemgang af helbredsspørgsmål og til slut undersøgelse, hvor du er afklædt til trusse (og BH). Undersøgelsen inkluderer hos herrer kønsorganer og hos damer bryster, men ikke gynækologisk undersøgelse. Der foretages også synsprøve, så husk evt. briller.

 

 

 

 

 

 

 
Kørekortfornyelse:
Er du senior bør du i god tid før kørekortfornyelsen overveje optiker-/øjenlæge besøg, hvis dine brilleglas er flere år gamle. Kniber det med hørelsen bør du forbi ørelægen til høreprøve - og der er lang ventetid. - Tør dine børn ikke lade børnebørnene køre med dig længere, bør du overveje at lade andre styre bilen! 

 

 

 Praktiserende Læge - Erik Rasmussen - Bredgade 12 D - 6000 Kolding - 7552 7100